ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Πλούτωνος 13-15, Κηπούπολη

Τηλέφωνο: 210 5013008

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 141450303000

ΑΦΜ: 800804631

ΔΟΥ: Β Περιστερίου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης